Siuvinėjimas

Siuvinėjimas

Jiems patinka siuvinėti, jie savarankiškai atlieka užduotis ir didžiuojasi savo pasiektais rezultatais. Jie pasitiki savimi ir mielai dalijasi kūrybos atradimais. Tai mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie mokosi siuvinėti įvairiomis nesudėtingomis technikomis. Padedant mokytojai Reginai Rinkevičienei padaro mažus stebuklus ir kiekvieną dieną jaučiasi savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi.

Džiaugiamės Emilijos Bozytės, Živilės Indrašiūtės, Justo Čepulio sukurtais nesudėtinga technika siuvinėtais  darbeliais.