助孕 | 助孕 | 助孕 | 武汉助孕 | 北京助孕 | 助孕 | 上海助孕 | 捐卵网 | 捐卵网

DAILIŲJŲ DIRBINIŲ IŠ TEKSTILĖS GAMINTOJAS

Mokymosi trukmė

Baigusiems vidurinio ugdymo programą  mokymo trukmė – 2 metai (M22021402 programa).

Baigusiems pirmą kvalifikaciją ir jau turintiems ne daugiau kaip 1 kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje mokymo trukmė – 1 metai (T43021401 programa).  

Specialiųjų poreikių vaikų ir neįgaliųjų suaugusiųjų mokymo trukmė – 3 metai (M22021402 programa). 

Originalūs tekstilės dirbiniai namams suteikia daug jaukumo bei šilumos. Tradicinė tekstilė, persipynusi su šiuolaikinė tekstilės tendencijomis, leidžia kurti originalius dirbinius. Šios programos tikslas – išmokyti kurti ir gaminti dekoratyvius tekstilės dirbinius, išbandyti tradicines ir netradicines technikas, atskleisti Jūsų kūrybines galias bei neribotas galimybes…

Šios programos paskirtis – parengti darbuotoją, gebantį kurti ir gaminti nesudėtingus dekoratyvius tekstilės dirbinius, išmanantį jų kompoziciją, įvertinantį šiuolaikinę madą, taikantį spalvotyros, nacionalinės tekstilės žinias, tinkamai pasirenkantį medžiagas bei dekoravimo technikas. Jis išmano drabužių modeliavimo bei taisymo pagrindus, taiko mezgimo, pinikų, skiautinių, dekoratyvaus siuvimo bei netradicines technikas, siuvinėja, audžia rankinėmis audimo staklėmis, naudoja batikos atlikimo būdus, velia smulkius gaminius, komponuoja ir gamina kostiumo aksesuarus, atlieka tekstilės gaminio apdailą ir puošybą, eksponuoja savo dirbinius parodose ir mugėse, apskaičiuoja dirbinio vertę ir savikainą.

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas specializuojasi interjero tekstilės dirbinių gamybos ar kostiumo dekoravimo srityse.