助孕 | 助孕 | 助孕 | 武汉助孕 | 北京助孕 | 助孕 | 上海助孕 | 捐卵网 | 捐卵网

Dailiųjų dirbinių pynėjas

  1. Programos paskirtis (pagrindinis programos tikslas) – lavinti specialius gabumus ir meninės veiklos saviraiškos sugebėjimus. Ugdyti estetinį požiūrį į buitinius gaminius kaip į meno kūrinius. Supažindinti su kompozicijos svarba meno dirbinių iš vytelių gamintojo profesijai. Ugdyti savarankiškumą, atsakomybę, iniciatyvumą, tikslo siekimą, optimizmą.
  2. Bendrasis programos apibūdinimas: Pynėjo programa apibrėžia minimalius pynėjo rengimo mokymo įstaigose reikalavimus; profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus ir baigiamąjį įvertinimą. Programa parengta orientuojantis į pirmąjį ir antrąjį išsilavinimo lygį ir yra orientuota į darbo rinkos poreikius ir darbdavių reikalavimus. Ši programa yra pagrindas pynėjo ruošimui.

Mokymas pagal šią programą garantuoja, kad moksleivis gaus teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų pynėjo kvalifikacijai įgyti ir dirbti savarankiškų sprendimų nereikalaujantį specializuotą darbą akcinėse bendrovėse, individualiuose pynėjų dirbtuvėse, turėdamas verslo liudijimą, kurdamas verslą. Pynėjo profesinis rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą. Dailiųjų dirbinių pynėjas išmano medžiagų ruošimo technologiją, pina įvairių formų gaminius taikydamas visus galimus pynimo būdus. Išmano kompozicijos pagrindus, saugiai dirba, vertina atliekamo darbo kokybę. Pynėjo tikslas – pinti dailiuosius dirbinius, puoselėti tradicinius liaudies amatus. Dailiųjų dirbinių pynėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam programoje apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamąjį baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

2.1. Bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti – pradinis-pagrindinis.

2.2. Mokymo trukmė – 3 metai. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija – dailiųjų dirbinių pynėjas.

  1. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas:

3.1. Dailiųjų dirbinių pynėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam Standarte apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

3.2. Vadovaujantis Standarte įvardytais kompetencijų vertinimo kriterijais tikrinamos ir įvertinamos:

3.2.1. mokymo procese – visos Standarte apibrėžtos kompetencijos;

3.2.2. baigiamojo kvalifikacijos vertinimo metu – pasirinktos kompetencijos.

3.2.3. Baigiamojo kvalifikacijos vertinimo organizavimą ir vykdymą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

  1. Profesinio mokymo dalykai:

4.1. medžiagų mokslas;

4.2. pynimo būdai;

4.3. pynės;

4.4. apvalūs gaminiai;

4.5. apvalios pintinės;

4.6. pailgos pintinės;

4.7. pailgi gaminiai;

4.8. baldai vaikams;

4.9. nesudėtingos konstrukcijos gaminiai;

4.10. lėkštutės iš pluošto;

4.11. servetėlės iš pluošto;

4.12. dekoratyviniai krepšeliai;

4.13. gamybinė praktika;

4.14. darbuotojų sauga ir sveikata;

4.15. kompozicija;

4.16. piešimas;

4.17. tapyba;

4.18. braižyba ir šriftas;

4.19. informatika;

4.20. lipdyba;

4.21. civilinė sauga;

4.22. ekonomikos ir verslo pagrindai;

4.23. estetika;

4.24. valstybinės kalbos kultūra ir specialybės kalba.