助孕 | 助孕 | 助孕 | 武汉助孕 | 北京助孕 | 助孕 | 上海助孕 | 捐卵网 | 捐卵网

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas

  1. Programos paskirtis (pagrindinis programos tikslas)

Paruošti specialistą, gebantį pagaminti dailiuosius keramikos dirbinius, suvenyrus, išmanantį paruošimo darbų technologijas, mokantį pasiruošti medžiagas, jas parinkti konkrečiam gaminiui, mokantį pasigaminti darbo brėžinius, dirbti su naujausiomis medžiagomis bei įranga, gebantį dirbti kompiuterine technika, nustatyti gaminio vertę, savikainą, galintį dirbti savarankiškai ar kolektyve įvairiose dailiųjų keramikos dirbinių gaminimo firmose, įmonėse.

  1. Bendrasis programos apibūdinimas:

2.1. Profesijos ir specializacijų trumpas apibūdinimas

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo mokymo programa apibrėžia minimalius dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo rengimo mokymo įstaigose reikalavimus: profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus ir baigiamąjį įvertinimą, Programa parengta atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius bei darbdavių reikalavimus

Mokymasis pagal programą garantuoja, kad moksleivis gaus žinių ir įgūdžių, reikalingų dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo kvalifikacijai įgyti ir dirbti savarankiškai arba kolektyve įmonėse, individualiose įmonėse arba kurti nuosavą keramikos dirbinių gamybos verslą.

Profesinis rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu, todėl laiduojamas mokymosi vientisumas.

2.2. Bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti – pagrindinis.

2.3. Mokymo trukmė – 3 metai.

2.4. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija – dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas.

  1. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas:

3.1. Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam Standarte apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

3.2. Vadovaujantis Standarte įvardytais kompetencijų vertinimo kriterijais tikrinamos ir įvertinamos:

3.2.1. mokymo procese – visos Standarte apibrėžtos kompetencijos;

3.2.2. baigiamojo kvalifikacijos vertinimo metu – pasirinktos kompetencijos.

3.3. Baigiamojo kvalifikacijos vertinimo organizavimą ir vykdymą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

  1. Profesinio mokymo dalykai:

4.1. modelių ir gipso formų gamyba;

4.2. dekoravimas;

4.3. smulkių dirbinių formavimas žiedimo būdu;

4.4. keraminių dirbinių formavimas žiedimo būdu;

4.5. keramikinių dirbinių degimas;

4.6. keraminių dirbinių formavimas lipdymo būdu;

4.7. glazūravimas;

4.8. darbuotojų sauga ir sveikata;

4.9. kompozicija;

4.10. piešimas;

4.11. tapyba;

4.12. braižyba ir šriftas;

4.13. ekonomikos ir verslumo pagrindai;

4.14. civilinė sauga;

4.15. informacinės technologijos;

4.16. šokis;

4.17. gamybinė praktika.