Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

RANKDARBIŲ GAMINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Rankdarbių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa (P21021405, P21021406) – mokymosi trukmė 36 mėn.

Rankdarbių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa (T21021403) – mokymosi trukmė 18 mėn.

P21021405 – nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje P21021406, T21021403 – pradinis išsilavinimas

Baigęs mokymo/si programą rankdarbių gamintojas:

privalomąsias kompetencijas:

 • velti rankdarbius;
 • rišti nesudėtingus dirbinius iš tekstilės;
 • dekoruoti tekstilės paviršių karoliukais ;
 • gaminti karpinius;
 • gaminti dekorą iš popieriaus;
 • rišti smulkius dirbinius iš šieno ir šiaudų, tošies ir panašių medžiagų;
 • gaminti nesudėtingos konstrukcijos suvenyrus iš molio;
 • dekoruoti suvenyrų ruošinius mozaikos technika.


pasirenkamąsias kompetencijas:

 • žaislų siuvimas;
 • tekstilės dirbinių dažymas ir marginimas;
 • dirbinių iš vaško gamyba.

Programa skirta asmenis turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Rankdarbių gamintojo modulinė profesinio mokymo programos tikslas parengti kvalifikuotą rankdarbių gamintoją, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, gaminti rankdarbius iš tekstilės, gaminti rankdarbius iš popieriaus, gaminti suvenyrus. Asmuo įgijęs rankdarbių gamintojo kvalifikaciją galės dirbti specializuotose dirbtuvėse, įmonėse, kultūros ir meno centruose, užsiimti individualia veikla.

Programa

Modulių mokytojai: