Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content
Juostos

Juostos

Juostos – vienos iš seniausių lietuvių liaudies audinių. Tikima, kad juosta – ryšys tarp žemės ir dangaus dievybių. Ji jungia žmonių kartas ir širdis. Įvairiuose regionuose skiriasi jų atlikimo technika, raštai, spalvos. Juostų raštuose, simboliuose atsispindi žmogų supančio pasaulio ir aplinkos suvokimas. Pagal gamybos techniką jos yra skirstomos į austines, pintines, vytines. Austinės dar skirstomos į rinktines, beraštes, kaišytines. Su visomis juostų audimo technikomis Jus supažindins profesijos mokytoja Renata Žiūkienė jeigu pasiryšite mokytis Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filiale Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo specialybės. Jums atsivers ne tik juostų pasaulis, bet ir kitos įdomios tekstilės technikos, plėtosite savo kūrybiškumą, patirsite mokymosi bendrystę.