Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Informacija mokytojams

DOKUMENTAI

Kauno taikomosios dailės mokyklos ugdymo ir profesinio mokymo procesų organizavimo nuo 2020 m. kovo 30 d. nuotoliniu būdu planas 

KONSULTACIJOS TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo mokinius ir mokytojus technologijų naudojimo klausimais konsultuoja skaitmeninių technologijų administratorius Karolis Sutkus.

Kontaktai: tel. 860112249, el. paštas karolis.sutkus@ktmd.lt

Zoom.us instrukcijo

Diegimas:  https://www.youtube.com/watch?v=Y1EAd6ouCLs 

Naudojimosi instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=rccQuHOdglc&t=607s