Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo modulinė profesinio mokymo programa.

Suteikiama kvalifikacija: Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojas, LTKS IV

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis. Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti tekstilės ir odos dirbinius, gaminti audinius (medžiagas), tekstilės ir odos dirbinius bei eksponuoti tekstilės ir odos dirbinius. Asmuo, įgijęs dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti tekstilės ir odos dirbinių gamybos dirbtuvėse, tekstilės įmonėse, specializuotose parduotuvėse, kultūros ir meno centruose arba plėtoti privatų verslą. Būdingas individualus bei komandinis darbas.

Forma ir trukmė: Grupinio mokymosi – 2 metai

Programa

Modulių mokytojai: