Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Keramiko modulinė profesinio mokymo programa

Suteikiama kvalifikacija: Keramikas, LTKS IV

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis. Keramiko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą keramiką, gebantį savarankiškai projektuoti keramikos dirbinius, formuoti keramikos dirbinius, atlikti keramikos dirbinių apdailą, degti keramikos dirbinius. Asmuo, įgijęs keramiko kvalifikaciją, galės dirbti individualiai arba samdomu darbuotoju keramikos dirbtuvėse, kultūros ir meno centruose arba plėtoti privatų verslą.

Forma ir trukmė: Grupinio mokymosi – 2 metai

Programa

Modulių mokytojai: