Pynėjo iš vytelių modulinė profesinio mokymo programa

Pynėjo iš vytelių profesinio mokymo programa T21021402 – mokymosi trukmė 18 mėn.

Pynėjo iš vytelių profesinio mokymo programa P21021403 ir P21021404 – mokymosi trukmė 36  mėn.

P21021403 – nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje

P21021404, T21021402 – pradinis išsilavinimas

Baigęs mokymo/si programą pynėjas:

privalomąsias kompetencijas:

  • paruošti žaliavas pinti;
  • paruošti darbui įrankius, įrangą, pagalbines pynimo priemones;
  • pinti krepšį be formos;
  • pinti krepšį ant formos;
  • pinti dekoratyvinį dirbinį ant formos ;
  • pinti paprastos konstrukcijos dekoratyvinį dirbinį iš pluošto.


pasirenkamąsias kompetencijas:

  • papuošalų pynimas;
  • pintų dirbinių taisymas ir priežiūra;
  • dirbinių rišimas iš šiaudų.

Programa skirta asmenis turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Pynėjo iš vytelių modulinė profesinio mokymo programos tikslas parengti kvalifikuotą pynėją iš vytelių, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, paruošti darbo vietą, pinti krepšius, pinti dekoratyvinius dirbinius. Asmuo, įgijęs pynėjo iš vytelių kvalifikaciją, galės dirbti individualiai arba samdomu darbuotoju specializuotose dirbtuvėse, kultūros ir meno centruose.

Modulio mokytojai: