Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content
Alytuje bus pristatyta jungtinių fotografų paroda apie vertybes

Alytuje bus pristatyta jungtinių fotografų paroda apie vertybes

Balandžio 13 d. (šeštadienį) 13 val. Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filiale bus pristatyta jungtinė fotografų paroda “Vertybės”. Parodoje savo darbus eksponuoja penki autoriai (Laura Šileikaitė, Raminta Maciulevičiūtė, Laima Sakalauskienė, Gediminas Ryženinas, Danguolė Paršonienė), žinias apie fotografiją ir kūrybinius įgūdžius tobulinę vadovaujant fotografui Iridijui Švelniui, kuris taip pat pristato savo kūrinius bendroje parodoje.
Parodos kūrėjai, parodos atidaryme Kaune.
Po pusės metų trukusių mokymų parodai, kiekvienas autorius interpretuodamas šiuolaikiniam pasauliui labai aktualią vertybių tematiką savaip ir savo mintims perteikia vis kitus fotografinės raiškos būdus, formas ir dydžius. Vertybės šioje parodoje perteikiamos ne tik kaip abstrakčios sąvokos, bet susiejamos su konkrečiomis amžiaus, socialinėmis grupėmis, grindžiamos asmenine kiekvieno parodos dalyvio patirtimi ir pažiūromis. Taip žiūrovui paliekama galimybė atpažinti sau artimą pasaulėžiūrą individualiose parodos autorių įžvalgose.
Parodos dalyviai ir jos kuratorius I. Švelnys tartum kviečia žiūrovus nueiti kelią nuo to, kas asmeniška, iki visuotinai svarbių vertybinių nuostatų. Kaip neretai parodo meninė kūryba, taip ir ši paroda leidžia įsitikinti, kad būtent tai, kas iš tiesų svarbu pačiam kūrėjui, gali paveikti ir platesnį žiūrovų ratą, praplėsti bent dalies visuomenės akiratį. Parodos atidarymas ir susitikimas su autoriais vyks balandžio 13 dieną (šeštadienį) 13 val.  Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo parodų salėje (S.Dariaus ir S.Girėno g. 27). Parodą aplankyti bus galima iki  gegužės 4d.