Mokymo programos

Fotografija-01
JUVELYRIKA-01
KERAMIKA-01
PYNIMAS-01
TEKSTILES DIRBINIAI-01

Fotografija

Fotografo mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą. Baigusiajam suteikiama fotografo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.

Įgiję fotografo kvalifikaciją asmenys gali kurti savo privatų verslą, dirbti fotografo darbą fotostudijose ir fotografijų gamybos centruose, reklaminės fotografijos ir žiniasklaidos srityje.

Asmuo, įgijęs fotografo kvalifikaciją, turi:

 • gebėti fotografuoti su skaitmeniniais ir analoginiais, stacionariais fotoaparatais, parinkti objektyvus, nustatyti fotografuojamo objekto ryškumą, fotografuoti žmones, daiktus, įvykius ir objektus fotostudijoje ir įvairiose vietose, sudaryti vieno žmogaus ir grupinio portreto menišką kompoziciją, atlikti spalvotos fotografijos darbus, parinkti apšvietimo rūšis ir tinkamą šviesos balansą, mokėti spausdinti, skenuoti fotografijas, įrašyti į skaitmenines laikmenas, perfotografuoti originalus, apdoroti nuotraukas ir negatyvus, retušuoti ir spausdinti visų rūšių negatyvus ir pozityvus, dirbti įvairiomis vaizdo apdorojimo programomis;
 • išmanyti fotoaparatų veikimo principus, fotografavimo metodiką, technines apšvietimo prietaisų galimybes ir apšvietimo rūšių reikšmę, dokumentinių nuotraukų standartus, fotoreportažo, reprodukavimo specifiką, įvairių rūšių fotografijos medžiagas, fotografinių tirpalų ir fotografijos medžiagų saugojimo ir naudojimo taisykles, darbų saugos taisykles;
 • mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai, dėmesingai, komunikabiliai, turėti greitą reakciją, puikią judesių koordinaciją, ištvermę, mandagiai aptarnauti klientus, būti paslaugus, atidus ir sąžiningas.

Būsimieji fotografai teoriniuose užsiėmimuose mokomi fotografuoti įvairiais fotoaparatais, dirbti su apšvietimo įranga ir prietaisais, fotografavimo metodų ir technologijų, daryti fotonuotraukas, jas retušuoti, originalų perfotografavimo, kompiuterinės grafikos, spalvotosios fotografijos dalykų.

Praktinis mokymas vykdomas fotolaboratorijose, fotostudijose, fotografuojant įvairius renginius. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir gilinami praktiniai gebėjimai šiose srityse: vieno žmogaus ir grupinio portreto fotografavimo, smulkių, sudėtingų daugiaspalvių plokščių ir tūrinių objektų fotografavimo, nuotraukų ir negatyvų apdorojimo bei retušavimo ir spausdinimo.

Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Vykdomas teorinės dalies egzaminas (testas) ir praktinės dalies egzaminas.

 

DAILIŲJŲ METALO DIRBINIŲ GAMINTOJO MOKYMO PROGRAMA

 

 1. Programos paskirtis (pagrindinis programos tikslas)

Paruošti specialistą, galintį kūrybiškai gaminti dailiuosius metalo dirbinius: sugebantį parengti darbo vietą, įrankius ir medžiagas, mokantį laikytis technologinių reikalavimų, saugiai dirbti, vadovautis pramoninės sanitarijos, asmens higienos, darbų ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimais, saugiai eksploatuoti įrankius ir įrengimus; mokantį parengti nesudėtingo gaminio projektą, kuriame gebėtų pritaikyti kompozicijos, piešimo ir tapybos įgūdžius; išmanantį įvairius metalus ir lydinius, jų savybes ir apdirbimo būdus, kitas medžiagas; sugebantį atlikti rankinį ir mechaninį, terminį įvairių metalų ir kitų medžiagų meninį apdirbimą, atlikti jų mechaninę, cheminę ir galvaninę apdailą, jungti metalus ir kitas medžiagas tarpusavyje; žinantį ir sugebantį pritaikyti šiuolaikines gamybos ir technologines naujoves bei naujas medžiagas; išmanantį šiuolaikinio dizaino ir tradicinių lietuvių liaudies papuošalų ypatumus; mokantį naudotis technologijų ir meno šaltiniais, informacinėmis priemonėmis.

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojui svarbios šios asmeninės savybės: darbo drausmė, darbo kultūra, dėmesio koncentracija, kūrybiškumas, darbštumas, kruopštumas, tvarkingumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, kompiuterinis raštingumas.

 1. Bendrasis programos apibūdinimas

2.1.         Profesijos ir specializacijų trumpas apibūdinimas:

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo mokymo programa apibrėžia minimalius dailiųjų metalo dirbinių gamintojo rengimo mokymo įstaigose reikalavimus: profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus ir baigiamąjį įvertinimą, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius bei darbdavių reikalavimus. Mokymas pagal programą garantuoja, kad moksleivis gaus žinių ir įgūdžių, reikalingų dailiųjų metalo dirbinių gamintojo kvalifikacijai įgyti ir dirbti savarankiškai arba kolektyve akcinėse bendrovėse, individualiose įmonėse arba kurti nuosavą dailiųjų metalo dirbinių verslą. Profesinis rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu, todėl laiduojamas mokymosi vientisumas.

2.2.      Bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti,- vidurinis.

2.3.      Mokymo trukmė – 2 metai.

2.4.      Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija – dailiųjų metalo dirbinių gamintojo.

 1. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas

3.1.      Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam Standarte apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

3.2.      Vadovaujantis Standarte įvardytais kompetencijų vertinimo kriterijais tikrinamos ir įvertinamos:

3.2.1.   mokymo procese – visos Standarte apibrėžtos kompetencijos;

3.2.2.   baigiamojo kvalifikacijos vertinimo metu – pasirinktos kompetencijos.

3.2.3.   Baigiamojo kvalifikacijos vertinimo organizavimą ir vykdymą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

 1. Profesinio mokymo dalykai:

4.1.        plastinė deformacija;

4.2.        mechaniniai jungimo būdai;

4.3.        litavimas;

4.4.        filigrano technologija;

4.5.        mišri technologija;

4.6.        emaliavimas;

4.7.        graviravimas;

4.8.        darbų sauga;

4.9.        erdvinė kompozicija;

4.10.     spalvinė kompozicija;

4.11.     piešimas;

4.12.     tapyba;

4.13.     braižyba – perspektyva;

4.14.     meno istorija;

4.15.     lipdyba;

4.16.     civilinė sauga;

4.17.     kalbos kultūra ir specialybės kalba;

4.18.     ekonomikos ir verslo pagrindai;

4.19.     estetika;

 

4.20.     gamybinė praktika.

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas

 1. Programos paskirtis (pagrindinis programos tikslas)

Paruošti specialistą, gebantį pagaminti dailiuosius keramikos dirbinius, suvenyrus, išmanantį paruošimo darbų technologijas, mokantį pasiruošti medžiagas, jas parinkti konkrečiam gaminiui, mokantį pasigaminti darbo brėžinius, dirbti su naujausiomis medžiagomis bei įranga, gebantį dirbti kompiuterine technika, nustatyti gaminio vertę, savikainą, galintį dirbti savarankiškai ar kolektyve įvairiose dailiųjų keramikos dirbinių gaminimo firmose, įmonėse.

 1. Bendrasis programos apibūdinimas:

2.1. Profesijos ir specializacijų trumpas apibūdinimas

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo mokymo programa apibrėžia minimalius dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo rengimo mokymo įstaigose reikalavimus: profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus ir baigiamąjį įvertinimą, Programa parengta atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius bei darbdavių reikalavimus

Mokymasis pagal programą garantuoja, kad moksleivis gaus žinių ir įgūdžių, reikalingų dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo kvalifikacijai įgyti ir dirbti savarankiškai arba kolektyve įmonėse, individualiose įmonėse arba kurti nuosavą keramikos dirbinių gamybos verslą.

Profesinis rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu, todėl laiduojamas mokymosi vientisumas.

2.2. Bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti - pagrindinis.

2.3. Mokymo trukmė – 3 metai.

2.4. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija – dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas.

 1. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas:

3.1. Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam Standarte apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

3.2. Vadovaujantis Standarte įvardytais kompetencijų vertinimo kriterijais tikrinamos ir įvertinamos:

3.2.1. mokymo procese – visos Standarte apibrėžtos kompetencijos;

3.2.2. baigiamojo kvalifikacijos vertinimo metu – pasirinktos kompetencijos.

3.3. Baigiamojo kvalifikacijos vertinimo organizavimą ir vykdymą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

 1. Profesinio mokymo dalykai:

4.1. modelių ir gipso formų gamyba;

4.2. dekoravimas;

4.3. smulkių dirbinių formavimas žiedimo būdu;

4.4. keraminių dirbinių formavimas žiedimo būdu;

4.5. keramikinių dirbinių degimas;

4.6. keraminių dirbinių formavimas lipdymo būdu;

4.7. glazūravimas;

4.8. darbuotojų sauga ir sveikata;

4.9. kompozicija;

4.10. piešimas;

4.11. tapyba;

4.12. braižyba ir šriftas;

4.13. ekonomikos ir verslumo pagrindai;

4.14. civilinė sauga;

4.15. informacinės technologijos;

4.16. šokis;

4.17. gamybinė praktika. 

Dailiųjų dirbinių pynėjas

 1. Programos paskirtis (pagrindinis programos tikslas) - lavinti specialius gabumus ir meninės veiklos saviraiškos sugebėjimus. Ugdyti estetinį požiūrį į buitinius gaminius kaip į meno kūrinius. Supažindinti su kompozicijos svarba meno dirbinių iš vytelių gamintojo profesijai. Ugdyti savarankiškumą, atsakomybę, iniciatyvumą, tikslo siekimą, optimizmą.
 2. Bendrasis programos apibūdinimas: Pynėjo programa apibrėžia minimalius pynėjo rengimo mokymo įstaigose reikalavimus; profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus ir baigiamąjį įvertinimą. Programa parengta orientuojantis į pirmąjį ir antrąjį išsilavinimo lygį ir yra orientuota į darbo rinkos poreikius ir darbdavių reikalavimus. Ši programa yra pagrindas pynėjo ruošimui.

Mokymas pagal šią programą garantuoja, kad moksleivis gaus teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų pynėjo kvalifikacijai įgyti ir dirbti savarankiškų sprendimų nereikalaujantį specializuotą darbą akcinėse bendrovėse, individualiuose pynėjų dirbtuvėse, turėdamas verslo liudijimą, kurdamas verslą. Pynėjo profesinis rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą. Dailiųjų dirbinių pynėjas išmano medžiagų ruošimo technologiją, pina įvairių formų gaminius taikydamas visus galimus pynimo būdus. Išmano kompozicijos pagrindus, saugiai dirba, vertina atliekamo darbo kokybę. Pynėjo tikslas – pinti dailiuosius dirbinius, puoselėti tradicinius liaudies amatus. Dailiųjų dirbinių pynėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam programoje apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamąjį baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

2.1. Bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti - pradinis-pagrindinis.

2.2. Mokymo trukmė – 3 metai. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija – dailiųjų dirbinių pynėjas.

 1. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas:

3.1. Dailiųjų dirbinių pynėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam Standarte apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

3.2. Vadovaujantis Standarte įvardytais kompetencijų vertinimo kriterijais tikrinamos ir įvertinamos:

3.2.1. mokymo procese – visos Standarte apibrėžtos kompetencijos;

3.2.2. baigiamojo kvalifikacijos vertinimo metu – pasirinktos kompetencijos.

3.2.3. Baigiamojo kvalifikacijos vertinimo organizavimą ir vykdymą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

 1. Profesinio mokymo dalykai:

4.1. medžiagų mokslas;

4.2. pynimo būdai;

4.3. pynės;

4.4. apvalūs gaminiai;

4.5. apvalios pintinės;

4.6. pailgos pintinės;

4.7. pailgi gaminiai;

4.8. baldai vaikams;

4.9. nesudėtingos konstrukcijos gaminiai;

4.10. lėkštutės iš pluošto;

4.11. servetėlės iš pluošto;

4.12. dekoratyviniai krepšeliai;

4.13. gamybinė praktika;

4.14. darbuotojų sauga ir sveikata;

4.15. kompozicija;

4.16. piešimas;

4.17. tapyba;

4.18. braižyba ir šriftas;

4.19. informatika;

4.20. lipdyba;

4.21. civilinė sauga;

4.22. ekonomikos ir verslo pagrindai;

4.23. estetika;

4.24. valstybinės kalbos kultūra ir specialybės kalba.

DAILIŲJŲ DIRBINIŲ IŠ TEKSTILĖS GAMINTOJAS

 

Originalūs tekstilės dirbiniai namams suteikia daug jaukumo bei šilumos. Tradicinė tekstilė, persipynusi su šiuolaikinė tekstilės tendencijomis, leidžia kurti originalius dirbinius. Šios programos tikslas - išmokyti kurti ir gaminti dekoratyvius tekstilės dirbinius, išbandyti tradicines ir netradicines technikas, atskleisti Jūsų kūrybines galias bei neribotas galimybes...

 

Šios programos paskirtis - parengti darbuotoją, gebantį kurti ir gaminti nesudėtingus dekoratyvius tekstilės dirbinius, išmanantį jų kompoziciją, įvertinantį šiuolaikinę madą, taikantį spalvotyros, nacionalinės tekstilės žinias, tinkamai pasirenkantį medžiagas bei dekoravimo technikas. Jis išmano drabužių modeliavimo bei taisymo pagrindus, taiko mezgimo, pinikų, skiautinių, dekoratyvaus siuvimo bei netradicines technikas, siuvinėja, audžia rankinėmis audimo staklėmis, naudoja batikos atlikimo būdus, velia smulkius gaminius, komponuoja ir gamina kostiumo aksesuarus, atlieka tekstilės gaminio apdailą ir puošybą, eksponuoja savo dirbinius parodose ir mugėse, apskaičiuoja dirbinio vertę ir savikainą.

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas specializuojasi interjero tekstilės dirbinių gamybos ar kostiumo dekoravimo srityse.

MOKYMO TRUKMĖ:

 • 2 metai(turintiems vidurinį išsilavinimą).
 • 3 metai(turintiems pagrindinį išsilavinimą).
 • stephen curry shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • stephen curry shoes
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • Curry Shoes
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • hyperdunk
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes