助孕 | 助孕 | 助孕 | 武汉助孕 | 北京助孕 | 助孕 | 上海助孕 | 捐卵网 | 捐卵网

Mokymo programos

Fotografija-01
JUVELYRIKA-01
KERAMIKA-01
PYNIMAS-01
TEKSTILES DIRBINIAI-01

Fotografija

Fotografo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Baigusiajam suteikiama fotografo kvalifikacija.

Įgiję fotografo kvalifikaciją asmenys gali kurti savo privatų verslą, dirbti fotografo darbą fotostudijose ir fotografijų gamybos centruose, reklaminės fotografijos ir žiniasklaidos srityje.

Asmuo, įgijęs fotografo kvalifikaciją, turi:

 • gebėti fotografuoti su skaitmeniniais ir analoginiais, stacionariais fotoaparatais, parinkti objektyvus, nustatyti fotografuojamo objekto ryškumą, fotografuoti žmones, daiktus, įvykius ir objektus fotostudijoje ir įvairiose vietose, sudaryti vieno žmogaus ir grupinio portreto menišką kompoziciją, atlikti spalvotos fotografijos darbus, parinkti apšvietimo rūšis ir tinkamą šviesos balansą, mokėti spausdinti, skenuoti fotografijas, įrašyti į skaitmenines laikmenas, perfotografuoti originalus, apdoroti nuotraukas ir negatyvus, retušuoti ir spausdinti visų rūšių negatyvus ir pozityvus, dirbti įvairiomis vaizdo apdorojimo programomis;
 • išmanyti fotoaparatų veikimo principus, fotografavimo metodiką, technines apšvietimo prietaisų galimybes ir apšvietimo rūšių reikšmę, dokumentinių nuotraukų standartus, fotoreportažo, reprodukavimo specifiką, įvairių rūšių fotografijos medžiagas, fotografinių tirpalų ir fotografijos medžiagų saugojimo ir naudojimo taisykles, darbų saugos taisykles;
 • mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai, dėmesingai, komunikabiliai, turėti greitą reakciją, puikią judesių koordinaciją, ištvermę, mandagiai aptarnauti klientus, būti paslaugus, atidus ir sąžiningas.

Būsimieji fotografai teoriniuose užsiėmimuose mokomi fotografuoti įvairiais fotoaparatais, dirbti su apšvietimo įranga ir prietaisais, fotografavimo metodų ir technologijų, daryti fotonuotraukas, jas retušuoti, originalų perfotografavimo, kompiuterinės grafikos, spalvotosios fotografijos dalykų.

Praktinis mokymas vykdomas fotolaboratorijose, fotostudijose, fotografuojant įvairius renginius. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir gilinami praktiniai gebėjimai šiose srityse: vieno žmogaus ir grupinio portreto fotografavimo, smulkių, sudėtingų daugiaspalvių plokščių ir tūrinių objektų fotografavimo, nuotraukų ir negatyvų apdorojimo bei retušavimo ir spausdinimo.

Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Vykdomas teorinės dalies egzaminas (testas) ir praktinės dalies egzaminas.

 

DAILIŲJŲ METALO DIRBINIŲ GAMINTOJO MOKYMO PROGRAMA

 1. Programos paskirtis (pagrindinis programos tikslas)

Paruošti specialistą, galintį kūrybiškai gaminti dailiuosius metalo dirbinius: sugebantį parengti darbo vietą, įrankius ir medžiagas, mokantį laikytis technologinių reikalavimų, saugiai dirbti, vadovautis pramoninės sanitarijos, asmens higienos, darbų ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimais, saugiai eksploatuoti įrankius ir įrengimus; mokantį parengti nesudėtingo gaminio projektą, kuriame gebėtų pritaikyti kompozicijos, piešimo ir tapybos įgūdžius; išmanantį įvairius metalus ir lydinius, jų savybes ir apdirbimo būdus, kitas medžiagas; sugebantį atlikti rankinį ir mechaninį, terminį įvairių metalų ir kitų medžiagų meninį apdirbimą, atlikti jų mechaninę, cheminę ir galvaninę apdailą, jungti metalus ir kitas medžiagas tarpusavyje; žinantį ir sugebantį pritaikyti šiuolaikines gamybos ir technologines naujoves bei naujas medžiagas; išmanantį šiuolaikinio dizaino ir tradicinių lietuvių liaudies papuošalų ypatumus; mokantį naudotis technologijų ir meno šaltiniais, informacinėmis priemonėmis.

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojui svarbios šios asmeninės savybės: darbo drausmė, darbo kultūra, dėmesio koncentracija, kūrybiškumas, darbštumas, kruopštumas, tvarkingumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, kompiuterinis raštingumas.

 1. Bendrasis programos apibūdinimas

2.1.         Profesijos ir specializacijų trumpas apibūdinimas:

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo mokymo programa apibrėžia minimalius dailiųjų metalo dirbinių gamintojo rengimo mokymo įstaigose reikalavimus: profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus ir baigiamąjį įvertinimą, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius bei darbdavių reikalavimus. Mokymas pagal programą garantuoja, kad moksleivis gaus žinių ir įgūdžių, reikalingų dailiųjų metalo dirbinių gamintojo kvalifikacijai įgyti ir dirbti savarankiškai arba kolektyve akcinėse bendrovėse, individualiose įmonėse arba kurti nuosavą dailiųjų metalo dirbinių verslą. Profesinis rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu, todėl laiduojamas mokymosi vientisumas.

2.2.      Bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti,- vidurinis.

2.3.      Mokymo trukmė – 2 metai.

2.4.      Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija – dailiųjų metalo dirbinių gamintojo.

 1. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas

3.1.      Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam Standarte apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

3.2.      Vadovaujantis Standarte įvardytais kompetencijų vertinimo kriterijais tikrinamos ir įvertinamos:

3.2.1.   mokymo procese – visos Standarte apibrėžtos kompetencijos;

3.2.2.   baigiamojo kvalifikacijos vertinimo metu – pasirinktos kompetencijos.

3.2.3.   Baigiamojo kvalifikacijos vertinimo organizavimą ir vykdymą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

 1. Profesinio mokymo dalykai:

4.1.        plastinė deformacija;

4.2.        mechaniniai jungimo būdai;

4.3.        litavimas;

4.4.        filigrano technologija;

4.5.        mišri technologija;

4.6.        emaliavimas;

4.7.        graviravimas;

4.8.        darbų sauga;

4.9.        erdvinė kompozicija;

4.10.     spalvinė kompozicija;

4.11.     piešimas;

4.12.     tapyba;

4.13.     braižyba – perspektyva;

4.14.     meno istorija;

4.15.     lipdyba;

4.16.     civilinė sauga;

4.17.     kalbos kultūra ir specialybės kalba;

4.18.     ekonomikos ir verslo pagrindai;

4.19.     estetika;

4.20.     gamybinė praktika.

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas

 1. Programos paskirtis (pagrindinis programos tikslas)

Paruošti specialistą, gebantį pagaminti dailiuosius keramikos dirbinius, suvenyrus, išmanantį paruošimo darbų technologijas, mokantį pasiruošti medžiagas, jas parinkti konkrečiam gaminiui, mokantį pasigaminti darbo brėžinius, dirbti su naujausiomis medžiagomis bei įranga, gebantį dirbti kompiuterine technika, nustatyti gaminio vertę, savikainą, galintį dirbti savarankiškai ar kolektyve įvairiose dailiųjų keramikos dirbinių gaminimo firmose, įmonėse.

 1. Bendrasis programos apibūdinimas:

2.1. Profesijos ir specializacijų trumpas apibūdinimas

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo mokymo programa apibrėžia minimalius dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo rengimo mokymo įstaigose reikalavimus: profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus ir baigiamąjį įvertinimą, Programa parengta atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius bei darbdavių reikalavimus

Mokymasis pagal programą garantuoja, kad moksleivis gaus žinių ir įgūdžių, reikalingų dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo kvalifikacijai įgyti ir dirbti savarankiškai arba kolektyve įmonėse, individualiose įmonėse arba kurti nuosavą keramikos dirbinių gamybos verslą.

Profesinis rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu, todėl laiduojamas mokymosi vientisumas.

2.2. Bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti – pagrindinis.

2.3. Mokymo trukmė – 3 metai.

2.4. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija – dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas.

 1. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas:

3.1. Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam Standarte apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

3.2. Vadovaujantis Standarte įvardytais kompetencijų vertinimo kriterijais tikrinamos ir įvertinamos:

3.2.1. mokymo procese – visos Standarte apibrėžtos kompetencijos;

3.2.2. baigiamojo kvalifikacijos vertinimo metu – pasirinktos kompetencijos.

3.3. Baigiamojo kvalifikacijos vertinimo organizavimą ir vykdymą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

 1. Profesinio mokymo dalykai:

4.1. modelių ir gipso formų gamyba;

4.2. dekoravimas;

4.3. smulkių dirbinių formavimas žiedimo būdu;

4.4. keraminių dirbinių formavimas žiedimo būdu;

4.5. keramikinių dirbinių degimas;

4.6. keraminių dirbinių formavimas lipdymo būdu;

4.7. glazūravimas;

4.8. darbuotojų sauga ir sveikata;

4.9. kompozicija;

4.10. piešimas;

4.11. tapyba;

4.12. braižyba ir šriftas;

4.13. ekonomikos ir verslumo pagrindai;

4.14. civilinė sauga;

4.15. informacinės technologijos;

4.16. šokis;

4.17. gamybinė praktika.

Dailiųjų dirbinių pynėjas

 1. Programos paskirtis (pagrindinis programos tikslas) – lavinti specialius gabumus ir meninės veiklos saviraiškos sugebėjimus. Ugdyti estetinį požiūrį į buitinius gaminius kaip į meno kūrinius. Supažindinti su kompozicijos svarba meno dirbinių iš vytelių gamintojo profesijai. Ugdyti savarankiškumą, atsakomybę, iniciatyvumą, tikslo siekimą, optimizmą.
 2. Bendrasis programos apibūdinimas: Pynėjo programa apibrėžia minimalius pynėjo rengimo mokymo įstaigose reikalavimus; profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus ir baigiamąjį įvertinimą. Programa parengta orientuojantis į pirmąjį ir antrąjį išsilavinimo lygį ir yra orientuota į darbo rinkos poreikius ir darbdavių reikalavimus. Ši programa yra pagrindas pynėjo ruošimui.

Mokymas pagal šią programą garantuoja, kad moksleivis gaus teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų pynėjo kvalifikacijai įgyti ir dirbti savarankiškų sprendimų nereikalaujantį specializuotą darbą akcinėse bendrovėse, individualiuose pynėjų dirbtuvėse, turėdamas verslo liudijimą, kurdamas verslą. Pynėjo profesinis rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą. Dailiųjų dirbinių pynėjas išmano medžiagų ruošimo technologiją, pina įvairių formų gaminius taikydamas visus galimus pynimo būdus. Išmano kompozicijos pagrindus, saugiai dirba, vertina atliekamo darbo kokybę. Pynėjo tikslas – pinti dailiuosius dirbinius, puoselėti tradicinius liaudies amatus. Dailiųjų dirbinių pynėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam programoje apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamąjį baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

2.1. Bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti – pradinis-pagrindinis.

2.2. Mokymo trukmė – 3 metai. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija – dailiųjų dirbinių pynėjas.

 1. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas:

3.1. Dailiųjų dirbinių pynėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam Standarte apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.

3.2. Vadovaujantis Standarte įvardytais kompetencijų vertinimo kriterijais tikrinamos ir įvertinamos:

3.2.1. mokymo procese – visos Standarte apibrėžtos kompetencijos;

3.2.2. baigiamojo kvalifikacijos vertinimo metu – pasirinktos kompetencijos.

3.2.3. Baigiamojo kvalifikacijos vertinimo organizavimą ir vykdymą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

 1. Profesinio mokymo dalykai:

4.1. medžiagų mokslas;

4.2. pynimo būdai;

4.3. pynės;

4.4. apvalūs gaminiai;

4.5. apvalios pintinės;

4.6. pailgos pintinės;

4.7. pailgi gaminiai;

4.8. baldai vaikams;

4.9. nesudėtingos konstrukcijos gaminiai;

4.10. lėkštutės iš pluošto;

4.11. servetėlės iš pluošto;

4.12. dekoratyviniai krepšeliai;

4.13. gamybinė praktika;

4.14. darbuotojų sauga ir sveikata;

4.15. kompozicija;

4.16. piešimas;

4.17. tapyba;

4.18. braižyba ir šriftas;

4.19. informatika;

4.20. lipdyba;

4.21. civilinė sauga;

4.22. ekonomikos ir verslo pagrindai;

4.23. estetika;

4.24. valstybinės kalbos kultūra ir specialybės kalba.

DAILIŲJŲ DIRBINIŲ IŠ TEKSTILĖS GAMINTOJAS

 

Originalūs tekstilės dirbiniai namams suteikia daug jaukumo bei šilumos. Tradicinė tekstilė, persipynusi su šiuolaikinė tekstilės tendencijomis, leidžia kurti originalius dirbinius. Šios programos tikslas – išmokyti kurti ir gaminti dekoratyvius tekstilės dirbinius, išbandyti tradicines ir netradicines technikas, atskleisti Jūsų kūrybines galias bei neribotas galimybes…

Šios programos paskirtis – parengti darbuotoją, gebantį kurti ir gaminti nesudėtingus dekoratyvius tekstilės dirbinius, išmanantį jų kompoziciją, įvertinantį šiuolaikinę madą, taikantį spalvotyros, nacionalinės tekstilės žinias, tinkamai pasirenkantį medžiagas bei dekoravimo technikas. Jis išmano drabužių modeliavimo bei taisymo pagrindus, taiko mezgimo, pinikų, skiautinių, dekoratyvaus siuvimo bei netradicines technikas, siuvinėja, audžia rankinėmis audimo staklėmis, naudoja batikos atlikimo būdus, velia smulkius gaminius, komponuoja ir gamina kostiumo aksesuarus, atlieka tekstilės gaminio apdailą ir puošybą, eksponuoja savo dirbinius parodose ir mugėse, apskaičiuoja dirbinio vertę ir savikainą.

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas specializuojasi interjero tekstilės dirbinių gamybos ar kostiumo dekoravimo srityse.

MOKYMO TRUKMĖ:

 • 2 metai(turintiems vidurinį išsilavinimą).
 • 3 metai(turintiems pagrindinį išsilavinimą).