Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Pynėjo iš vytelių modulinė profesinio mokymo programa

Pynėjo iš vytelių profesinio mokymo programa T21021402 – mokymosi trukmė 18 mėn.

Pynėjo iš vytelių profesinio mokymo programa P21021403 ir P21021404 – mokymosi trukmė 36  mėn.

P21021403 – nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje

P21021404, T21021402 – pradinis išsilavinimas

Baigęs mokymo/si programą pynėjas:

privalomąsias kompetencijas:

  • paruošti žaliavas pinti;
  • paruošti darbui įrankius, įrangą, pagalbines pynimo priemones;
  • pinti krepšį be formos;
  • pinti krepšį ant formos;
  • pinti dekoratyvinį dirbinį ant formos ;
  • pinti paprastos konstrukcijos dekoratyvinį dirbinį iš pluošto.


pasirenkamąsias kompetencijas:

  • papuošalų pynimas;
  • pintų dirbinių taisymas ir priežiūra;
  • dirbinių rišimas iš šiaudų.

Pynėjo iš vytelių modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam pynėjui iš vytelių parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, paruošti darbo vietą, pinti krepšius, pinti dekoratyvinius dirbinius.
Programa skirta asmenis turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Pynėjo iš vytelių modulinė profesinio mokymo programos tikslas parengti kvalifikuotą pynėją iš vytelių, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, paruošti darbo vietą, pinti krepšius, pinti dekoratyvinius dirbinius. Asmuo, įgijęs pynėjo iš vytelių kvalifikaciją, galės dirbti individualiai arba samdomu darbuotoju specializuotose dirbtuvėse, kultūros ir meno centruose.

Modulio mokytojai: