助孕 | 助孕 | 助孕 | 武汉助孕 | 北京助孕 | 助孕 | 上海助孕 | 捐卵网 | 捐卵网

Fotografija

Mokymosi trukmė

Baigusiems vidurinio ugdymo programą  mokymo trukmė – 2 metai (P43021103 programa).

Baigusiems pirmą kvalifikaciją ir jau turintiems ne daugiau kaip 1 kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje mokymo trukmė – 1 metai (T43021104 programa).  

Įgiję fotografo kvalifikaciją asmenys gali kurti savo privatų verslą, dirbti fotografo darbą fotostudijose ir fotografijų gamybos centruose, reklaminės fotografijos ir žiniasklaidos srityje.

Asmuo, įgijęs fotografo kvalifikaciją, turi:

  • gebėti fotografuoti su skaitmeniniais ir analoginiais, stacionariais fotoaparatais, parinkti objektyvus, nustatyti fotografuojamo objekto ryškumą, fotografuoti žmones, daiktus, įvykius ir objektus fotostudijoje ir įvairiose vietose, sudaryti vieno žmogaus ir grupinio portreto menišką kompoziciją, atlikti spalvotos fotografijos darbus, parinkti apšvietimo rūšis ir tinkamą šviesos balansą, mokėti spausdinti, skenuoti fotografijas, įrašyti į skaitmenines laikmenas, perfotografuoti originalus, apdoroti nuotraukas ir negatyvus, retušuoti ir spausdinti visų rūšių negatyvus ir pozityvus, dirbti įvairiomis vaizdo apdorojimo programomis;
  • išmanyti fotoaparatų veikimo principus, fotografavimo metodiką, technines apšvietimo prietaisų galimybes ir apšvietimo rūšių reikšmę, dokumentinių nuotraukų standartus, fotoreportažo, reprodukavimo specifiką, įvairių rūšių fotografijos medžiagas, fotografinių tirpalų ir fotografijos medžiagų saugojimo ir naudojimo taisykles, darbų saugos taisykles;
  • mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai, dėmesingai, komunikabiliai, turėti greitą reakciją, puikią judesių koordinaciją, ištvermę, mandagiai aptarnauti klientus, būti paslaugus, atidus ir sąžiningas.

Būsimieji fotografai teoriniuose užsiėmimuose mokomi fotografuoti įvairiais fotoaparatais, dirbti su apšvietimo įranga ir prietaisais, fotografavimo metodų ir technologijų, daryti fotonuotraukas, jas retušuoti, originalų perfotografavimo, kompiuterinės grafikos, spalvotosios fotografijos dalykų.

Praktinis mokymas vykdomas fotolaboratorijose, fotostudijose, fotografuojant įvairius renginius. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir gilinami praktiniai gebėjimai šiose srityse: vieno žmogaus ir grupinio portreto fotografavimo, smulkių, sudėtingų daugiaspalvių plokščių ir tūrinių objektų fotografavimo, nuotraukų ir negatyvų apdorojimo bei retušavimo ir spausdinimo.

Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Vykdomas teorinės dalies egzaminas (testas) ir praktinės dalies egzaminas.