Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content
Kviečiame mokytis!

Kviečiame mokytis!

Kas Alytuje nežino žaliosios mokyklos? Įsikūrusi miesto parke tarp žalių pušynų Alytaus dailiųjų amatų mokykla 2018m. tapo Kauno taikomosios dailės mokyklos filialu ir jau trečią dešimtmetį ruošia meninio profilio amatininkus, liaudies meistrus, ne tik puoselėjančius tautinę kultūrą, bet ir kuriančius šiuolaikiškus meno dirbinius, bei reprezentuojančius Lietuvos taikomąją dailę šalyje ir užsienyje.

20190326_081809
(Iš kairės) Danutė Garlavičienė, Evi, Sandra Surdokaitė, Agi, Vaida Barkštytė, Valentinas Rizgelis , Artūras Masionis- – Erazmus + programos“ Tradiciniai amatai modernioje Europoje” dalyviai.

Mokykloje besimokantys mokiniai turi unikalią galimybę lavinti savo meninius gebėjimus, kūrybingai atsiskleisti ir tapti puikiais savo pasirinkto amato meistrais. O pasirinkti čia tikrai yra iš ko – galima mokytis keramikos, tekstilės, juvelyrikos, pynimo iš vytelių, fotografijos. Mokiniai ne tik mokosi amato dalykų, bet ir tapo, piešia, kuria dekoratyvines stiklo kompozicijas, lieja iš vaško. Mokykloje gali mokytis mokinai, baigę dvylika klasių, laukiami taip pat ir ieškantys savojo kelio vyresni , bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, turintys pradinį ar pagrindinį išsilavinimą. Žaliojoje Alytaus mokykloje puiki kūrybinė atmosfera.

2019 metų diplomantai su mokytojais

Mokiniai daug keliauja, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, mainų programose. Gerai besimokantys mokiniai gauna stipendiją, o atvykę iš kitų miestų aprūpinami bendrabučiu. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai į mokyklą ir namo važiuoja mokyklos autobusu, gauna nemokamą maitinimą.

Registruotis galite per www.lamabpo.lt Į kilusius klausimus jums maloniai atsakys telefonu Vita +370 658 81253 arba Eglė +370 653 34227 Iki pasimatymo žaliojoje mokykloje Alytuje!