Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Archyvai

2016

Alytaus dailiųjų amatų mokykloje buvo atidaryta paroda "MOKOMĖS KARTU"

 14 

 Alytaus dailiųjų amatų mokykloje buvo atidaryta paroda "MOKOMĖS KARTU". Parodoje apipintos keramikos darbus eksponuoja mokytojos Regina Rinkevičienė ir Danutė Garlavičienė bei jų mokiniai (grupės Ps - 15 ir Ks - 15)

Foto galerija

Paroda "Pintinė"

 2

8 moterys mokėsi kursuose pagal suaugusiųjų neformalaus švietimo projekto 45 valandų "Krepšių pynimo iš vytelių" programą. Šioje parodoje Danutė Janukaitienė, Onutė Švedienė, Birutė Rakauskienė, Irena Kriukonienė, Genė Jakubauskienė, Regina Paulauskienė, Jūratė Lapukienė, Danutė Garlavičienė pristato nuveiktus darbus. Kursų vadovė – Regina Rinkevičienė.

Foto galerija

Respublikinė konferencija

„Keramika Lietuvoje: teorija, praktika ir verslas

1 20160504_114617

Respublikinė konferencija „Keramika Lietuvoje: teorija, praktika ir verslas“ vykusi Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre. 2016 05 04.

Vyko keramikos dirbinių konkursas, kuriame laimėjome III vietą. Laimėtojas mokinys Valentinas Rizgelis „Dzūkiška sodyba“, mok. Danutė Garlavičienė.

Konferencijoje buvo skaitomas pranešimas „Etno kultūrinės savimonės stiprinimas“ skaitovės Daiva Sakalienė ir Judita Gavenonienė.

Alytaus Dailiųjų amatų mokykla dalyvavo tradicinėje Šeimos šventėje Alytaus Jaunimo parke

 23

Foto galerija

Algirdo Juškevičiaus medžio drožinių paroda

1

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos parodų salėje gegužės 4 d. 11.30 val. buvo atidaryta tautodailininko Algirdo Juškevičiaus medžio drožinių paroda. Parodą bus galima apžiūrėti iki gegužės 19 d.

Foto galerija