助孕 | 助孕 | 助孕 | 武汉助孕 | 北京助孕 | 助孕 | 上海助孕 | 捐卵网 | 捐卵网

Karjeros ugdymas

Prieš pasakydami sau, jog sieksime karjeros, pirmiausia turime žinoti, kas yra karjera. Anksčiau buvo manoma, kad karjera – tai greitas, sėkmingas kilimas tarnyboje, susijęs su didėjančiu atlyginimu, aukštesniu statusu, prestižu. Dabar karjeros specialistai laikosi nuomonės, jog karjera – daugiau nei prestižinės pareigos ar didesnis atlyginimas, bet suradimas darbo, kurį malonu dirbti. Kodėl svarbu surasti darbą, kurį malonu dirbti? Pirmiausia todėl, kad nemėgiama veikla gali apkartinti gyvenimą. Ir antra, nemėgiamas užduotis mes atliekame prasčiau nei mums patinkančias. Taigi darbas, kurį nemalonu dirbti, bus ne tik našta mums patiems, bet ir neduos labai daug naudos organizacijai. Vadinasi, siekti karjeros – tai siekti realizuoti savo gebėjimus.

 

Nuo 2013 metų vasario mėnesio mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “.

Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokyklos mokiniams teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teikia Rita Lukšienė ir iš išorės talkinanti konsultantė Sandra Grublytė. Ugdymas karjerai integruojamas į dalykų pamokas ir klasių valandėles.

Tikimės mokytojų, mokinių, tėvelių ir kitų bendruomenės narių aktyvaus įsijungimo į šio projekto veiklą.

El. p. konsultacijoms:

rita.luksiene5@gmail.com

praktikosvadovas@gmail.com

 

 

 

Aktuali informacija

 

SAVĘS PAŽINIMO TESTAI

 

Profesijos pasirinkimo testas:

 

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

 

Asmenybės kryptingumo testas:

 

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testa

 

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas:

 

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

 

KARJEROS VADOVO KNYGA MOKINIUI IR KARJEROS UGDYMO KNYGA MOKYTOJUI

http://www.mukis.lt/download/615/karjeros_vadovas_mokinio_knyga.pdf
http://www.mukis.lt/download/616/ugdymas_karjerai_mokytojo_knyga.pdf

 

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

 

Filmukai apie profesijas:

 

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

 

Profesijų vadovas:

 

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

 

 

INFORMACIJA APIE STUDIJŲ PROGRAMAS

 

http://www.aikos.smm.lt

 

http://www.lamabpo.lt/studiju-programos

 

 

AKTUALU 2013 METŲ ABITURIENTAMS

 

http://www.smm.lt/abiturientams.htm

 

AKTUALU 2014 METŲ ABITURIENTAMS

 

http://www.smm.lt/abiturientams2014.htm

 

 

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

 

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

 

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

 

 

BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti:

 

http://www.lamabpo.lt

 

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarka:

 

http://www.smm.lt/stuff/talpykla/upload/2014eilesaprasas.doc

 

 

STUDIJOS UŽSIENYJE

 

http://kalba.lt/

 

http://www.kastu.lt/

 

 

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

 

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos:

 

http://www.europass.lt/cv

 

 

DARBO IEŠKA

 

Lietuvos darbo birža:

 

http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

 

Darbo ieškos portalai:

 

http://www.cv.lt/index.do

 

http://www.cvonline.lt/

 

http://www.cvmarket.lt/

 

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

 

Savanorystės galimybės Lietuvoje ir užsienyje:

 

http://www.buk-savanoriu.lt/

 

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/

 

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

 

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

 

 

NAUDINGOS NUORODOS INTERNETE

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt

 

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) svetainė http://www.aikos.smm.lt

 

Profesinio mokymo metodikos centras http://www.pmmc.lt

 

Švietimo valdymo informacinė sistema http://www.svis.smm.lt

 

Švietimo aprūpinimo centras http://sac.smm.lt

 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras http://arsc.alytus.lm.lt

 

Lietuvos mokslas ir studijos http://www.mokslas.lt

 

Švietimo informacinių technologijų centras http://www.itc.smm.lt

 

Nacionalinis egzaminų centras http://www.egzaminai.lt

 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras http://www.kpmpc.lt

 

Viskas apie studijas Lietuvoje http://www.studijos.lt

 

Informacija apie stojimus http://www.stojimai.lt

 

Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt

 

Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt

 

Informacija apie LR aukštųjų mokyklų studijų programų kokybę

 

http://www.kurstudijuoti.lt/index.php?

 

Euroguidance centras http://www.euroguidance.lt

 

Gidas į profesijų pasaulį http://www.profesijupasaulis.lt

 

Mano karjera http://www.manokarjera.cv.lt

 

Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjeros centrai http://tavokarjera.eu

 

Lietuvos mokyklų ir jų interneto svetainių sąrašas, nuorodos į mokomosios medžiagos svetaines http://www.tinklas.lt

 

Darbo birža jaunimo svetainė http://ldb.lt/jaunimui

 

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba http://www.darborinka.lt

 

Svetainė įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose klausimais

 

http://www.es-isidarbinimas.lt

 

Svetainė apie mokymosi/studijų galimybes http://ec.europa.eu/ploteus/

 

Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija http://www.vdi.lt/

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://socmin.lt

 

LR ūkio ministerija http://ukmin.lt

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba http://sodra.lt