Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Aplikacijos

Aplikacija – taikomosios ir dekoratyvinės dailės technika: vaizdai arba raštai kuriami iš įvairios medžiagos iškarpų, prisiūtų ar priklijuotų ant kitos medžiagos. Aplikacijos puiki išeitis, kai reikia paslėpti drabužio defektą. Su dideliu džiaugsmu mokytojos Kristinos Nedzinskienės padedami specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai siuvo ir derino medžiagų skiauteles kuriant išskirtines aplikacijas. Tai parodo Ts -19 grupės mokinių Rasos Sargūnaitės ir Sandros Žilinskaitės darbai.

Juostos

Juostos – vienos iš seniausių lietuvių liaudies audinių. Tikima, kad juosta – ryšys tarp žemės ir dangaus dievybių. Ji jungia žmonių kartas ir širdis. Įvairiuose regionuose skiriasi jų atlikimo technika, raštai, spalvos. Juostų raštuose, simboliuose atsispindi žmogų supančio pasaulio ir aplinkos suvokimas. Pagal gamybos techniką jos yra skirstomos į austines, pintines, vytines. Austinės dar skirstomos į rinktines, beraštes, kaišytines. Su […]

Siuvinėjimas

Jiems patinka siuvinėti, jie savarankiškai atlieka užduotis ir didžiuojasi savo pasiektais rezultatais. Jie pasitiki savimi ir mielai dalijasi kūrybos atradimais. Tai mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie mokosi siuvinėti įvairiomis nesudėtingomis technikomis. Padedant mokytojai Reginai Rinkevičienei padaro mažus stebuklus ir kiekvieną dieną jaučiasi savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi. Džiaugiamės Emilijos Bozytės, Živilės Indrašiūtės, Justo Čepulio sukurtais nesudėtinga technika siuvinėtais  darbeliais.

Konsultacijos technologijų naudojimosi klausimais

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas mokinius ir mokytojus technologijų naudojimo klausimais konsultuoja skaitmeninių technologijų administratorius Karolis Sutkus Kontaktai: tel. 860112249, el.paštas: karolis.sutkus@ktdm.lt

KOMUNIKAVIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO METU

1. Nuo 2020-03-30 dienos iki karantino pabaigos mokykloje ugdymo ir profesinio mokymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu.2. Visiems mokiniams informacija bus teikiama elektroninio dienyno TAMO pranešimais.3. Nuotoliniam mokymui realiuoju laiku (sinchroniniam mokymui) bus naudojama ZOOM.US aplinka, mokymo aplinka savarankiškam mokymui (asinchroniniam mokymui) – MOODLE platforma, TAMO aplinka ir kitomis grupėje sutartomis IKT priemonėmis.4. Kiekvieną dieną pamokos vyks pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas […]